سفرهای خارجی

جزییات

راهنمای سفر

چنانچه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه قصد سفر خارج کشور را دارند می توانند با مراجعه به اداره حراست و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

اداره حراست دانشگاه خلیج فارس سفر خوبی را برای شما آرزو می کند.

راهنمای سفر

دانشجویان گرامی در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند می بایست با مراجعه به اداره حراست نسبت به تکمیل فرم های مربوطه به صورت حضوری اقدام نمایند.

اداره حراست دانشگاه خلیج فارس سفر خوبی را برای شما آرزو می کند.