صدور مجوز تردد خودرو

جزییات

فرم درخواست

برای درخواست تردد خودرو لطفا فرم زیر را دانلود نموده سپس به صورت تکمیل شده تحویل اداره حراست دانشگاه دهید.

دانلود فرم

لطفا دستور العمل زیر را با دقت بخوانید

به استحضار می رساند خانواده دانشگاه هم اکنون بالغ بر ۷۰۰ نفر عضو هیات علمی و کارمند دارد. با احتساب خودروهای سبک و سنگین شرکت های عمرانی و خدماتی و کارکنان آن ها قریب به ۵۰۰ خودرو روزانه در دانشگاه حضور پیدا می کنند.

با توجه به فضای محدود دانشگاه و تردد مستمر دانشجویان در محوطه دانشگاه، جهت جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند احتمالی، ساماندهی به وضعیت ورود و خروج خودروها به دانشگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

پیشاپیش از هر گونه همکاری شما قدردانی می شود.

 • در صورتی که در منازل مجاور دانشگاه اسکان دارید از آوردن غیر ضروری خودرو به دانشگاه خودداری کنید.
 • از پارک کردن خودروی خود در محل های نا مناسب که باعث اختلال در آمد و شد می شود و نیز چسبیده به ساختمان ها و اماکن و یا پیاده رو و فضای سبز جدا خود داری فرمائید.
 • از پارک کردن خودرور در پارکینگ مخصوص خودروهای اداری دانشگاه جدا خود داری نمایید.
 • از پارک کردن اتوموبیل فامیل و بستگان در طول شب و روز در محوطه دانشگاه خود داری کنید.
 • با عنایت به صدور مجوز ورود خودرو، همکاران در نگهداری بر چسب مخصوص با آرم دانشگاه دقت لازم به عمل آورده و از واگذاری آن به دیگران جدا خودداری فرمایید.
 • با مسئولین حراست دانشگاه در زمینه تکمیل مشخصات خودرو و ورود و خروج در مواقعی که دانشگاه درگیر برگزاری مراسم دیگری می باشد، همکاری فرمایید.
 • هنگام برگزاری کنفرانس ها و همایش های ملی و استانی که حجم زیادی از خودروهای متفرقه ممکن است وارد دانشگاه شوند، درب اصلی دانشگاه بسته شده و بجز در موارد برگزاری کنکور های سازمان سنجش صرفا ورود و خروج خودروهای همکاران با کنترل از درب کمکی صورت خواهد گرفت.
 • کلیه پیمانکاران حاضر در دانشگاه جهت ثبت مشخصات خودروهای دارای مجوز به محوطه دانشگاه لازم است به حراست دانشگاه مراجعه و مجوز ورود دریافت نمایند. بدیهی است از تاریخ اعلام ، از ورود و خروج خودروهای فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.
 • ورود و خروج هر گونه تاکسی به دانشگاه ممنوع می باشد مگر در موارد اضطراری برای بردن یا آوردن بیمار به تشخیص حراست.
 • با توجه به عبور و مرور دانشجویان و کارکنان در محوطه دانشگاه سرعت خودرو حداکثر ۲۰ کیلو متر است و لازم است نهایت دقت در هنگام توقف و راه اندازی خودرو و دور زدن به عمل آید.
 • پارک کردن خودرو صرفا در سمت راست مجاز می باشد.
 • لطفا هنگام عبور و مرور و پارک وسیله نقلیه به علائم راهنمایی توجه فرمایید.

بدیهی است از ورود خودروهایی که موارد ذکر شده را رعایت ننمایند، جلوگیری خواهد شد.