برگزاری نمایشگاه و مشاوره تهدیدات فضای مجازی

اداره حراست دانشگاه خلیج فارس در ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با همکاری پلیس فتا استان بوشهر اقدام به برگزاری نمایشگاه آشنایی با تهدیدات فضای مجازی نمود. در این نمایشگاه کارکنان و دانشجویان با تهدیدات موجود در فضای مجازی آشنا می شدند و همچنین در خصوص برخی مشکلات نیز مشاوره هایی از طرف مشاوران این حوزه به بازدید کنندگان ارایه می شد.