برگزاری دوره حفظ امنیت در فضای مجازی

با توجه به شرایط فعلی و مهم بودن فضای مجازی چه از لحاظ سیاسی و غیر سیاسی اداره حراست دانشگاه خلیج فارس به این نتیجه رسید که می تواند با همکاری پلیس فتا استان بوشهر اقدام به برگزاری دوره هایی برای کارمندان این دانشگاه نماید.در نتیجه قرار شد یک دوره با ۷ کارگاه یک ساعت و نیمه با موضوعات زیر برای کارمندان برگزار شود.

•    کارگاه شیوه های نوین کلاه برداری اقتصادی و بانکداری الکترونیک
•    کارگاه سواد رسانه ای
•    کارگاه انواع اعتیاد به فضای مجازی
•    کارگاه آسیب های تربیتی فضای مجازی برای فرزندان
•    کارگاه بازی های رایانه ای
•    کارگاه شبکه های اجتماعی
•    کارگاه آسیب های ناشی از محتوای غیر اخلاقی

 ۳ کارگاه برگزار شده است و ادامه این روند نیز پس از اپیدمی کرونا ادامه خواهد یافت. این کارگاه ها با همکاری اداره حراست دانشگاه خلیج فارس و پلیس فتا استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود.

اولین کارگاه در دی ماه ۹۸ برگزار شد.

مدرس دوره نیز دکتر جلالی ثابت از پلیس فتا استان بوشهر هستند.

همچنین اداره حراست دانشگاه خلیج فارس از رئیس پلیس فتا استان بوشهر سرهنگ مهدی قاسمی تشکر و قدردانی به عمل می آورد.