جزییات محصول

نمایش اطلاعات اضافی در صفحه در تماس اظطراری

در گوشی های همراه قابلیتی به نام تماس اضطراری وجود دارد که بدون باز کردن قفل گوشی و در مواقع اورژانسی می توان با شماره های اضطراری رایج مثل پلیس، آتش نشانی و اورژانس تماس گرفت. در این قسمت می توان شماره های اشخاص مورد نظرمان را به همراه سایر اطلاعات و.. را وارد کنیم تا در مواقع ضرروری افراد کمک کننده بتوانند با آن شماره تماس بگیرند. در این اینفوگرافی سعی کرده ایم نحوه انجام این کار را در گوشی های اندرویدی برای شما نشان دهیم. توجه داشته باشید که در هر نوع برند گوشی نحوه انجام این کار متفاوت است.

جزییات

  • تاریخ 21 تیر، 1399
دانلود فایل با کیفیت